ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

Η αυξητική στήθους με χρήση ενθεμάτων σιλικόνης ξεκίνησε τη δεκαετία του ’60. Από τότε μέχρι σήμερα πολλές κυρίες έχουν προχωρήσει στην επέμβαση αυξητικής στήθους για να αποκτήσουν πιο πλούσιο μπούστο.

Η αυξητική στήθους είναι η δεύτερη πιο συχνή αισθητική επέμβαση παγκοσμίως μετά  τη λιποαναρρόφηση. Οι πιο συχνοί λόγοι για να προχωρήσει μία γυναίκα σε αυτή την επέμβαση είναι η ατροφία των μαστών που οφείλεται σε γονιδιακά αίτια, η μείωση του όγκου των μαστών λόγω εγκυμοσύνης ή μεγάλης απώλειας βάρους, η ανισομαστία κ.α.

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος για την αύξηση του όγκου των μαστών είναι η τοποθέτηση ενθεμάτων σιλικόνης. Τα τελευταία χρόνια έχει χρησιμοποιηθεί και το λίπος για την αύξηση του όγκου των μαστών, τεχνική που δεν ενδείκνυται για τους περισσότερους ασθενείς. Πολύ συχνά μαζί με την αυξητική γίνεται και ανόρθωση στήθους στην ίδια επέμβαση.

 

Ποια τα είδη των ενθεμάτων?

 

Στην αυξητική στήθους τα ενθέματα που χρησιμοποιούνται χωρίζονται σε αυτά που περιέχουν σιλικόνη και αυτά που περιέχουν φυσιολογικό ορό. Και τα δύο είναι εξίσου ασφαλή. Επιπλέον χωρίζονται σε στρογγυλά και σε ανατομικά.

 

Πού τοποθετούνται τα ενθέματα?

 

Υπάρχουν τέσσερις επιλογές για την τοποθέτηση των ενθεμάτων.

 • Πάνω από τους μύες
 • Κάτω από τους μύες
 • Dual plane: το μισό πάνω και το μισό κάτω
 • Subfascial: κάτω από την περιτονία του θωρακικού μυός

 

Οι δύο τελευταίες αποτελούν τις νεότερες τεχνικές αυξητικής στήθους με περισσότερα πλεονεκτήματα από τις προηγούμενες. Σε κάθε περίπτωση ο πλαστικός χειρουργός πρέπει αν είναι πλήρως εξοικειωμένος με τις τεχνικές για να αποφασίσει ποια τεχνική πρέπει να εφαρμόσει. Σημαντικός παράγοντας είναι και τα χαρακτηριστικά του μαστού όπως το πάχος, η βάση του κτλ , τα οποία λαμβάνονται υπόψη για να επιλεγεί τελικά το είδος του ενθέματος και το επίπεδο τοποθέτησης.

 

Ποια η διαφορά μεταξύ ανατομικών και στρογγυλών ενθεμάτων?

 

Τα ενθέματα σιλικόνης χωρίζονται σε ανατομικά και στρογγυλά. Τα στρογγυλά διακρίνονται σε μικρού, μεσαίου και μεγάλου βαθμού προβολής.  Τα ανατομικά ενθέματα εκτός από αυτή τη διάκριση, χωρίζονται και με βάση το διαφορετικό ύψος, που μπορεί να είναι μικρότερο, ίδιο ή μεγαλύτερο από το πλάτος τους. Τα ανατομικά ενθέματα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά την τοποθέτησή τους γιατί η ‘’τσέπη’’ που γίνεται από τον χειρουργό είναι στενότερη για να αποφευκτεί ενδεχόμενη στροφή τους. Στα πλεονεκτήματά των νεότερων ενθεμάτων (στρογγυλών και ανατομικών) συγκαταλέγονται η τεχνολογική κατασκευή τους και  η πυκνότητα της σιλικόνης.

 

 

Πώς επιλέγουμε το μέγεθος των ενθεμάτων?

 

Αρχικά το μέγεθος των ενθεμάτων εξαρτάται από την ίδια την ασθενή και τη δική της επιθυμία. Παράλληλα σημαντικό ρόλο παίζει και ο σωματότυπος της δηλαδή το ήδη υπάρχον στήθος, ο θώρακάς της κα. Αυτά είναι σημεία που τίθενται υπό συζήτηση κατά την πρώτη επίσκεψη ώστε να ληφθεί η σωστή απόφαση από την ασθενή.

 

Ποια τα πλεονεκτήματα της τεχνικής subfascial?

 

Σε αυτή την τεχνική τα ενθέματα τοποθετούνται κάτω από τη περιτονία του θωρακικού μυός. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι απόλυτα φυσικό. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ο πλαστικός χειρουργός δεν επεμβαίνει στην ανατομία του μαζικού αδένα όταν δημιουργεί την ‘’τσέπη’’ και η διαδικασία είναι ατραυματική. Πρόκειται για μια τεχνική που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των παλαιότερων τεχνικών χωρίς κανένα από τα μειονεκτήματα τους. Το αποτέλεσμα είναι πολύ φυσικό και σχεδόν δε φαίνεται ότι έχει γίνει κάποια επέμβαση. Έτσι:

 • Ο πόνος ελαχιστοποιείται
 • Η ανάρρωση είναι άμεση
 • Το σχήμα του μαστού είναι πιο φυσικό αφού η περιτονία καλύπτει το ένθεμα
 • Επειδή το ένθεμα δεν έρχεται σε επαφή με το μαστό, ελαττώνεται η πιθανότητα σχηματισμού ρικνωτικής κάψας

 

 

Σε ποιο σημείο θα γίνει η τομή?

 

Η τομή μπορεί να γίνει στη θηλαία άλω, στη μασχάλη ή στην υπομάστιο. Αν θέλουμε η τομή να φαίνεται ελάχιστα, τότε γίνεται στην υπομάστιο, περιοχή που μας δίνει τη δυνατότητα να μην κόψουμε το μαζικό αδένα. Η ουλή που γίνεται τελικά είναι περίπου 4 εκατοστά και μετά από μερικούς μήνες είναι ελάχιστα ορατή.

 

Πόσο ασφαλή είναι τα ενθέματα σιλικόνης?

 

Τα ενθέματα σιλικόνης είναι απόλυτα ασφαλή και εξαιρετικά ανθεκτικά. Δεν προκαλούν αλλεργίες, και σε καμία περίπτωση δε σχετίζονται με την εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Τονίζουμε ότι δεν επηρεάζουν τους γαλακτοφόρους αδένες και δεν αλλοιώνουν τη σύσταση του γάλακτος στην περίπτωση που μια γυναίκα θελήσει να θηλάσει.

 

Υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί να αλλαχθούν τα ενθέματα?

 

Τα ενθέματα δεν χρειάζεται να αλλάξουν. Οι εταιρείες παραγωγής τους δίνουν εγγύηση εφόρου ζωής. Δύο είναι οι λόγοι που θα άλλαζε μια κυρία τα ενθέματα. Είτε γιατί λόγω  επιλογής της θα ήθελε να αλλάξει το μέγεθος του στήθους της, είτε γιατί με την πάροδο των ετών και ενδεχομένως κάποιας εγκυμοσύνης αλλάξει το μέγεθος και το σχήμα του στήθους. Επίσης στην εξαιρετικά σπάνια περίπτωση δημιουργίας κάψας ή ρήξης του ενθέματος.

 

Υπάρχει περιορισμός στην ηλικία της γυναίκας που θα κάνει αυξητική στήθους?

 

Δεν υπάρχει τέτοιου είδους περιορισμός. Η αυξητική στήθους μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία μετά τα 18 χρόνια.

 

Πως θα είναι σίγουρη η ασθενής ότι έχει αποφασίσει σωστά για το μέγεθος του ενθέματος?

 

Κύριο μέλημά μας εκτός από την επιτυχή έκβαση της επέμβασης είναι και το αποτέλεσμα της αυξητικής να είναι αυτό που η ασθενής προσδοκούσε. Για να είμαστε σίγουροι ότι θα κάνει τη σωστή επιλογή μεγέθους, από την πρώτη επίσκεψη, γίνεται μία διεξοδική συζήτηση και δοκιμάζουμε διάφορα μεγέθη ενθεμάτων κάτω από το σουτιέν για να έχει η ασθενής μία πρώτη εικόνα. Όταν η ασθενής ζητήσει κάτι πολύ μεγάλο τότε πρέπει να δούμε αν μπορεί να γίνει αυτή η αυξητική στήθους με βάση και το πλάτος των μαστών. Στόχος μας είναι ένα φυσικό και καλαίσθητο αποτέλεσμα. Επόμενο βήμα είναι να επιλέξουμε το είδος των ενθεμάτων, στρογγυλά ή ανατομικά? Την απάντηση θα μας δώσει το σχήμα που θέλουμε να έχει η καμπύλη του άνω πόλου και το πόσο σφιχτό είναι το δέρμα. Όταν η επιλογή είναι τα ανατομικά ενθέματα εξετάζουμε επίσης τα σωματομετρικά κριτήρια. Όλη αυτή η διαδικασία βοηθά τη γυναίκα να λάβει τη σωστή απόφαση ώστε μετά την επέμβαση να νιώσει ανανεωμένη και απόλυτα ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα.

 

Πως μπορεί η απώλεια βάρους να επηρεάσει το αποτέλεσμα?

 

Στην περίπτωση μικρής απώλειας βάρους δεν επηρεάζεται το αποτέλεσμα της επέμβασης. Όταν όμως η απώλεια βάρους είναι μεγάλη τα πράγματα αλλάζουν. Γι αυτό και αν στις αποφάσεις που έχετε λάβει υπάρχει το ενδεχόμενο αυτό, καλό είναι να έχετε φτάσει στο στόχο σας πριν γίνει η επέμβαση.

 

Πόσο θα πονάει η ασθενής μετά το χειρουργείο?

 

Όπως σε όλες τις επεμβάσεις έτσι και στην αυξητική στήθους τις πρώτες μέρες μετά το χειρουργεί η γυναίκα ενδέχεται να πονάει. Ο πόνος αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί με απλά παυσίπονα. Όταν γυναίκες με μικρό στήθος κάνουν αυτή την επέμβαση πολλές φορές νιώθουν ένα αίσθημα βάρους τις πρώτες εβδομάδες το όποιο όμως είναι ήπιο.

 

Πόσες μέρες θα χρειαστεί να μείνει η γυναίκα στην κλινική?

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η ασθενής μένει στη κλινική για ένα βράδυ. Δεν απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος παραμονής και ουσιαστικά η παρακολούθηση είναι απαραίτητη τις πρώτες μετεγχειρητικές ώρες.

 

Πρώτες εβδομάδες μετά την επέμβαση

 

Το στήθος θα είναι πιο ευαίσθητο για 2-4 εβδομάδες μετά την επέμβαση. Καλό είναι να αποφεύγεται η σεξουαλική επαφή αυτή την περίοδο. Η γυναίκα μπορεί να επιστρέψει στην εργασία της μετά από λίγες ημέρες. Αν η δουλειά απαιτεί φυσική άσκηση προτείνεται ακόμη μία εβδομάδα ανάρρωσης. Οι ουλές αρχικά είναι λίγο κόκκινες αλλά σταδιακά η όψη τους βελτιώνεται και όσο περνά ο καιρός γίνονται δυσδιάκριτες.

 

Υπάρχουν επιπλοκές?

 

Το ποσοστό εμφάνισης επιπλοκών είναι πολύ μικρό. Πιθανές επιπλοκές από την επέμβαση μπορεί να είναι:

 • Μια ήπια φλεγμονή στη ουλή
 • Μικρή δυσμορφία της μετεγχειρητικής ουλής
 • Παροδικές διαταραχές της αισθητικότητας
 • Δημιουργία κάψας γύρω από το ένθεμα

Η αυξητική στήθους είναι γενικά μία ασφαλής επέμβαση.

 

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ

Η αυξητική στήθους είναι μια επέμβαση απόλυτα ασφαλής και τα αποτελέσματα της είναι μακροχρόνια. Εκτός από την εξωτερική εμφάνιση της γυναίκας βελτιώνει και την ψυχολογία της. Με τις σύγχρονες τεχνικές που εφαρμόζονται το αποτέλεσμα είναι απόλυτα φυσικό, και το στήθος γίνεται πιο νεανικό και σφριγηλό.

Ρωτήστε τον γιατρό


Φωτογραφικό Άλμπουμ «πριν-μετά»
Κάντε κλικ πάνω σε κάθε φωτογραφία για μεγέθυνση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

Η ανόρθωση στήθους είναι μία επέμβαση που αποσκοπεί μόνο στην ανόρθωση του μαστού-ουσιαστικά του συμπλέγματος θηλής και θηλαίας άλω- στη σωστή του θέση, βάσει ανθρωπομετρικών μελετών, και την βελτίωση του σχήματός του. Με την ανόρθωση δεν επεμβαίνουμε καθόλου στο μέγεθος του μαστού, αφαιρούμε μόνο την περίσσεια του δέρματος για να βελτιώσουμε τη μορφή του.

Ποιές γυναίκες είναι ιδανικές υποψήφιες για ανόρθωση μαστών; Η πτώση του γυναικείου μαστού προσδιορίζεται από τη θέση της θηλής του μαστού σε σχέση με την υπομάστιο πτυχή και χαρακτηρίζεται σε α΄, β΄, γ΄βαθμού και ψευδοπτώση. Κάθε γυναίκα που το επιθυμεί και ανήκει σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες μπορεί να υποβληθεί σε χειρουργική ανόρθωση μαστών. Αυτό που διαφέρει ανάλογα με τον βαθμό της πτώσης είναι το είδος της χειρουργικής επέμβασης.

Πώς γίνεται η επέμβαση; Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο πλαστικός χειρουργός για να κάνει την ανόρθωση στήθους ανάλογα με τον βαθμό της πτώσης του. Κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι η επανατοποθέτηση του συμπλέγματος θηλής-θηλαίας άλω πιο ψηλά οπότε όλες οι τεχνικές έχουν τουλάχιστον μία ουλή γύρω από τη θηλαία άλω. Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πιο σύγχρονες τεχνικές της κάθετης μαστοπλαστικής που έχουν επιπρόσθετα μία ουλή κάθετη από τη θηλή ως την υπομάστιο και μία ακόμη μικρή σε κάποιο τμήμα μόνο της υπομαστίου. Μόνο σε περιπτώσεις εκσεσημασμένης γ΄βαθμού πτώσης χρησιμοποιούμε τεχνική που αφήνει πιο μεγάλες ουλές.

Φαίνονται πολύ οι ουλές; Όπως όλες οι μετεγχειρητικές ουλές έτσι και αυτές στον μαστό, στην αρχή έχουν ένα ερυθρό χρώμα και είναι εύκολα ορατές. Με την πάροδο του χρόνου όμως σταδιακά παίρνουν το χρώμα του δέρματος και γίνονται δυσδιάκριτες. Σε κάθε περίπτωση όμως παίζει ρόλο και η επουλωτική ικανότητα κάθε δέρματος για την τελική μορφή των ουλών.

Υπάρχει ιδανική ηλικία για την επέμβαση; Ιδανική ηλικία δεν υπάρχει, πρακτικά κάθε γυναίκα πάνω από 18 χρονών που έχει πτωτικούς μαστούς μπορεί να υποβληθεί σε χειρουργική διόρθωση αυτών.

Μπορεί η ανόρθωση μαστών να γίνει με τοπική αναισθησία; Μία μικρή ανόρθωση στήθους που απαιτεί μόνο αφαίρεση περίσσειας δέρματος μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία και μέθη. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως επειδή απαιτούνται πιο πολύπλοκοι χειρουργικοί χειρισμοί είναι καλύτερα και για τον ασθενή και για τον γιατρό να γίνεται η επέμβαση με γενική νάρκωση.

Πότε μπορεί να επιστρέψει μία γυναίκα στις καθημερινές της δραστηριότητες; Η ανόρθωση του στήθους δεν έχει καθόλου δύσκολη μετεγχειρητική περίοδο ούτε ιδιαίτερο πόνο. Μία – δύο ημέρες μετά μπορεί η ασθενής να επανέλθει στις καθημερινές της δραστηριότητες, αν αυτές δεν είναι έντονα χειρονακτικές, φορώντας ένα αθλητικό σουτιέν.

Πόσο διαρκεί το αποτέλεσμα της επέμβασης; Το αποτέλεσμα διαρκεί για πολλά χρόνια, εξαρτάται βέβαια από το μέγεθος του στήθους και τις συνήθειες κάθε γυναίκας. Επειδή η βαρύτητα είναι αμείλικτη, όσο μεγαλύτερο είναι ένα στήθος τόσο πιο γρήγορα θα αρχίσει πάλι η πτώση του και αναφερόμαστε πάντα σε επίπεδο αρκετών ετών. Επίσης όσο περισσότερες ώρες της ημέρας φοράει μία γυναίκα στηθόδεσμο που κρατάει το στήθος, ειδικά όταν γυμνάζεται, τόσο περισσότερα χρόνια θα διατηρήσει ένα πολύ ωραίο σχήμα στο στήθος της.

Ποιές είναι οι πιθανές επιπλοκές; Η πιο σοβαρή, αν και εξαιρετικά σπάνια, επιπλοκή που μπορεί να εμφανιστεί μόνο σε μεγάλες ανορθώσεις, είναι αγγειακή δυσπραγία του συμπλέγματος θηλής-θηλαίας άλω. Ήπια μετεγχειρητική φλεγμονή που μπορεί να οδηγήσει σε διάσπαση μικρού τμήματος της ουλής, δύσμορφες ουλές ή μικρές ασυμμετρίες συμπληρώνουν τις πιθανές επιπλοκές.

Μπορεί μία γυναίκα να θηλάσει μετά την ανόρθωση μαστών; Μπορεί να θηλάσει κανονικά μία γυναίκα που έχει υποβληθεί στο παρελθόν σε επέμβαση για ανόρθωση μαστών μόνο ή ανόρθωση και αύξηση ή ανόρθωση και μείωση μαστών.

Ρωτήστε τον γιατρό


Φωτογραφικό Άλμπουμ «πριν-μετά»
Κάντε κλικ πάνω σε κάθε φωτογραφία για μεγέθυνση

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

Αύξηση και ανόρθωση στήθους είναι η επέμβαση με την οποία επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη ανόρθωση και αύξηση του μεγέθους του στήθους μίας γυναίκας. Πρόκειται ουσιαστικά για δύο επεμβάσεις που, παρόλο που πολλοί πλαστικοί χειρουργοί στον κόσμο προτιμούν να κάνουν σε δύο χρόνους, μπορούν να γίνουν στον ίδιο χειρουργικό χρόνο με εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι σε όφελος της ασθενούς που αποφεύγει την δεύτερη χειρουργική επέμβαση, αλλά απαιτεί μεγάλη εμπειρία από τον χειρουργό που πρέπει να προβλέψει με ακρίβεια πόσο δέρμα θα αφαιρέσει ανάλογα με την αύξηση του μεγέθους του μαστού.

Με ποιό τρόπο γίνεται η αύξηση του μαστού; Η αύξηση του μεγέθους του στήθους στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται με ενθέματα σιλικόνης. Σε επιλεγμένα περιστατικά μπορεί να γίνει και με λίπος αλλά μόνο για μικρές σε όγκο αυξήσεις.

Πώς γίνεται η ανόρθωση; Ανάλογα με το βαθμό της πτώσης του μαστού μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες τεχνικές για την ανόρθωση στήθους. Αυτή με τις μικρότερες ουλές είναι η περιθηλαία όπου αφαιρούμε δέρμα μόνο γύρω από τις θηλές. Σε περιπτώσεις με μεγαλύτερη πτώση χρησιμοποιούμε τεχνικές κάθετης μαστοπλαστικής όπου τελικά υπάρχει και μία κάθετη και μία οριζόντια ουλή στην υπομάστιο.

Ποιές γυναίκες είναι οι ιδανικές υποψήφιες; Γυναίκες που είχαν πάντα σχετικά μικρό στήθος το οποίο με την πάροδο του χρόνου παρουσίασε και πτώση ή όσες είχαν απώλεια βάρους με αποτέλεσμα το στήθος τους να «αδειάσει και να πέσει» ή όσες είχαν το ίδιο αποτέλεσμα μετά από εγκυμοσύνες και θηλασμούς, είναι συνήθως οι ιδανικές υποψήφιες για αύξηση και ανόρθωση στήθους.

Πόση ώρα διαρκεί η επέμβαση;   Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία και διαρκεί, ανάλογα με την τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί, από 1,5 ώς 3,5 ώρες.

Χρειάζεται παραμονή στο νοσοκομείο; Απαιτείται συνήθως παραμονή μίας νύχτας στο νοσοκομείο για καλύτερη μετεγχειρητική παρακολούθηση. Την επόμενη ημέρα αφαιρούνται οι παροχετεύσεις και η ασθενής επιστρέφει σπίτι της. Μετά από 2-3 ημέρες μπορεί να γυρίσει στην εργασία και τις υπόλοιπες καθημερινές της δραστηριότητες.

Είναι δύσκολη η μετεγχειρητική περίοδος, ποιοί περιορισμοί υπάρχουν; Δεν υπάρχει ιδιαίτερος πόνος ούτε δυσκολίες κατά την μετεγχειρητική περίοδο. Οι ασθενείς πρέπει να φορούν ένα αθλητικό σουτιέν, να αποφεύγουν να σηκώνουν βάρη και να κάνουν γυμναστική για ένα μήνα.

Ρωτήστε τον γιατρό


Φωτογραφικό Άλμπουμ «πριν-μετά»
Κάντε κλικ πάνω σε κάθε φωτογραφία για μεγέθυνση

ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

Το πολύ μεγάλο στήθος εξαιτίας της πτώσης, που ξεκινάει σχεδόν μετά την εφηβεία, δεν ικανοποιεί αισθητικά αρκετές γυναίκες. Επιπλέον με την πάροδο των ετών δημιουργεί και άλλα προβλήματα κυρίως μυοσκελετικά (στην σπονδυλική στήλη και τους ώμους) και δερματικά (ερεθισμούς, παράτριμμα, φλεγμονές). Η μόνη λύση στα παραπάνω είναι η χειρουργική σμίκρυνση στήθους και παράλληλα η ανόρθωσή του.

Πώς γίνεται η επέμβαση της σμίκρυνσης & ανόρθωσης στήθους; Ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες τεχνικές για τη μείωση και ανόρθωση του μαστού ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα του στήθους προεγχειρητικά και την δική του εμπειρία και προτίμηση. Γενικά η τάση στην πλαστική χειρουργική τα τελευταία χρόνια είναι οι τεχνικές με τις μικρότερες μετεγχειρητικές ουλές και την μεγαλύτερη διάρκεια του αποτελέσματος, αυτές της κάθετης μαστοπλαστικής όπως ονομάζονται, τις οποίες και χρησιμοποιούμε όταν μπορούμε. Σε περιπτώσεις υπερβολικά μεγάλου και πτωτικού στήθους αναγκαστικά καταφεύγουμε σε άλλες παλαιότερες και με μεγαλύτερες τομές τεχνικές.

Πόσο μπορεί να μικρύνει το στήθος; Πρακτικά μπορούμε να μειώσουμε το στήθος όσο θέλει κάθε γυναίκα. Στην πράξη αυτό που επιδιώκουμε, είναι να της φτιάξουμε δύο συμμετρικούς μαστούς, σε μέγεθος που να είναι αρμονικό με το υπόλοιπο σώμα της. Επειδή η επιθυμία της κάθε ασθενούς είναι πάντα σεβαστή, ο πλαστικός χειρουργός συνήθως συμπλέει με αυτή όσο αφορά στο τελικό μέγεθος του στήθους, αφού πρώτα έχουν συζητήσει διεξοδικά και έχει εκφράσει τις πιθανές, αισθητικού τύπου ή άλλες, αντιρρήσεις του.

Υπάρχει ιδανική ηλικία για τη σμίκρυνση στήθους; Μετά την ηλικία των 18 ετών μπορεί μία γυναίκα να υποβληθεί σε επέμβαση για να μειώσει το στήθος της. Οι περισσότερες καταφεύγουν στον πλαστικό χειρουργό όταν, λόγω της πτώσης, χαλάσει το σχήμα του στήθους τους που εξαρτάται κυρίως από το μέγεθός του και τις συνήθειές τους.

Πόσο κρατάει το αποτέλεσμα; Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει με ακρίβεια πόσα χρόνια θα διατηρηθεί το σχήμα του στήθους μετά την επέμβαση. Η βαρύτητα είναι αμείλικτη. Όσο μεγαλύτερο είναι το στήθος μετά, τόσο πιο γρήγορα θα αρχίσει ξανά να εμφανίζει πτώση, επίσης όσο περισσότερο χρόνο φοράει μία γυναίκα στηθόδεσμο τόσο περισσότερο θα διατηρήσει ο μαστός το σχήμα του. Ο γυναικείος μαστός αποτελείται από μαζικό αδένα και λίπος. Μεγάλη απώλεια βάρους λοιπόν μετά την επέμβαση, έχει σαν αποτέλεσμα το στήθος να «αδειάσει» εξαιτίας της απώλειας λίπους και να αλλοιωθεί το σχήμα του. Σε κάθε περίπτωση όμως το επιθυμητό μέγεθος και σχήμα του στήθους μετά από μία επέμβαση για μείωση και ανόρθωση αυτού διαρκεί για πολλά χρόνια.

Οι ουλές φαίνονται πολύ; Συνήθως οι ουλές στο στήθος επουλώνονται πολύ καλά και είναι δυσδιάκριτες μετά από κάποιους μήνες. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι ασθενείς που το δέρμα τους δεν επουλώνει καλά τα τραύματά του. Στις περιπτώσεις αυτές, οι μετεγχειρητικές ουλές θα είναι πιο ορατές. Σημαντικό είναι ότι σε κάθε περίπτωση κρύβονται από ένα φυσιολογικό μαγιό ή σουτιέν.

Πόσες ημέρες χρειάζεται παραμονή στο νοσοκομείο; Η επέμβαση για τη σμίκρυνση στήθους και τη ταυτόχρονη ανόρθωσή του, γίνεται με γενική αναισθησία και διαρκεί περίπου από 2,5 ως 4 ώρες. Απαιτείται παραμονή μίας μόνο νύχτας στο νοσοκομείο και μετά από 2-3 ημέρες μπορεί μία γυναίκα να επιστρέψει στην εργασία και τις καθημερινές της δραστηριότητες φορώντας έναν ειδικό στηθόδεσμο για ένα μήνα.

Ποιές είναι οι πιθανές επιπλοκές; Εκτός από τις επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε επέμβαση -εξαιρετικά σπάνιες στις αισθητικές επεμβάσεις- πιο ειδική είναι η αγγειακή ή η νευρική δυσπραγία της θηλής του μαστού. Το πρώτο οδηγεί σε διαταραχές της επούλωσης και το δεύτερο σε διαταραχές της αίσθησης στη θηλή που συνήθως είναι παροδική.

Ρωτήστε τον γιατρό


Φωτογραφικό Άλμπουμ «πριν-μετά»
Κάντε κλικ πάνω σε κάθε φωτογραφία για μεγέθυνση

ΑΝΙΣΟΜΑΣΤΙΑ

Οι περισσότερες γυναίκες έχουν μικροδιαφορές ανάμεσα στο δεξί και το αριστερό τους στήθος. Οι περιπτώσεις με κλινικά έκδηλη ανισομαστία είναι σαφώς λιγότερες αλλά όχι ιδιαίτερα σπάνιες. Ο ρόλος του πλαστικού χειρουργού είναι να αποκαταστήσει κατά το δυνατόν την συμμετρία των δύο μαστών.

Με ποιό τρόπο διορθώνεται η ανισομαστία; Το είδος της επέμβασης που θα επιλέξει ο πλαστικός χειρουργός για να διορθώσει την ανισομαστία περιλαμβάνει πρακτικά όλη τη γκάμα των επεμβάσεων του μαστού σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς και εξαρτάται ουσιαστικά από το είδος της ανισομαστίας. Στην πιο απλή περίπτωση γίνεται αυξητική μόνο στον ένα μαστό ή και στους δύο με διαφορετικού μεγέθους ενθέματα (μικρότερο ένθεμα στον μεγαλύτερο μαστό). Σε πιο δύσκολες περιπτώσεις απαιτείται διαφορετικού είδους επέμβαση σε κάθε μαστό για να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετρία.

Σε ποιά ηλικία είναι καλύτερο να γίνεται η επέμβαση; Γυναίκες με ανισομαστία πρέπει να χειρουργούνται μετά τα 18 τους χρόνια για να έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των μαστών τους. Άλλος χρονικός περιορισμός δεν υπάρχει.

Πόσο διαρκεί το αποτέλεσμα; Η συμμετρία που επιτυγχάνεται από την χειρουργική αποκατάσταση της ανισομαστίας διατηρείται για πολλά χρόνια. Σε περιπτώσεις που στον ένα μαστό υπάρχει ένθεμα και στον άλλο όχι, επειδή είναι διαφορετική η σύστασή τους, συμπεριφέρονται λίγο διαφορετικά στην επίδραση της βαρύτητας. Συνήθως ο μαστός χωρίς ένθεμα με την πάροδο των ετών γίνεται πιο πτωτικός, οπότε μπορεί να χρειαστεί μία μικρή δερματική ανόρθωση μετά από χρόνια.

Ρωτήστε τον γιατρό


Φωτογραφικό Άλμπουμ «πριν-μετά»
Κάντε κλικ πάνω σε κάθε φωτογραφία για μεγέθυνση